YG – Elektromotor pro válcovací stolice

YG - Elektromotor pro válcovací stolice

YG - Elektromotor pro válcovací stolice

Charakteristika

Modulární design, spolehlivý provoz ve všech průmyslových odvětvích.

Pokročilý design magnetických obvodů a analýza metodou konečných prvků zajišťují spolehlivost produktu.

Nízká hlučnost, vysoká odolnost a účinnost.

Pokročilá automatizovaná výrobní výrobní linka, vakuová tlaková impregnace, náročné interní komplexní testování a kontroly kvality zajišťují kvalitní dodávky pro koncové zákazníky.

Důraz na standardizaci, modularizaci a multiregionální servis výrazně zkracuje servisní časy a zvyšuje dostupnost náhradních dílů.

Prodloužená životnost produktu a bezúdržbová koncepce.

Během životního cyklu produktu není kromě výměny těsnění nutná žádná další údržba, což uživatelům výrazně snižuje náklady na údržbu.

By continuing to use this site you agree to the use of cookies. More informations

The cookie settings on this site are set to "cookies enabled" to give you the best possible browsing experience. If you continue to use this site without changing your cookie settings or clicking "I agree" you agree to the terms of use of cookies.

Close